Menampilkan postingan dengan label SyaziliahTunjukkan semua

Kumpulan Hizib Syazili (1) Hizib Kabir

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh... Terdapat beberapa hizib yang diamalkan oleh tarekat syaziliah yaitu: Hizb al Bahr, Hizb an …


Manakib Syeikh Abu Hasan Assazili

Nama lengkap Syeikh Abu Hasan As-Syazili ialah as-Syadzili Ali bin Abdillah bin Abdul-Jabbar, yang kalau diteruskan nasabnya akan sampai pa…


Tarekat Syadziliyah

Secara pribadi Abul Hasan asy-Syadzili tidak meninggalkan karya tasawuf, begitu juga muridnya, Abul Abbas al-Mursi, kecuali hanya sebagai a…