Pengertian Anxiety

Anxiety adalah gejala kecemasan berlebihan pada masalah kejiwaan yang umumnya diderita oleh orang yang berpenyakit mental.

Posting Komentar

0 Komentar